• biuro@finansus.waw.pl
  • Tel: +48 22 350-79-49

Księga Przychodów i Rozchodów

  • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i innych ewidencji pomocniczych.
  • Prowadzenie rejestrów oraz deklaracji dotyczących rozliczenia podatku od towarów i usług.
  • Obsługa i rozliczenia pracowników oraz właścicieli.
  • Sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych.
  • Rozliczenia zobowiązań publiczno-prawnych oraz reprezentacja przed urzędami.
  • Przygotowanie dla właścicieli wszelkiego rodzaju sprawozdań wewnętrznych wg ustalonych procedur.